Ingenieurs zonder Grenzen (IzG vzw)

Ingenieurs zonder grenzen ...

... is een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), de beroepsvereniging van de Vlaamse burgerlijk ingenieurs. In 1992 groeide binnen de KVIV het idee de technische knowhow en de managementkwaliteiten van ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in de ontwikkelingslanden.

... organiseert korte zendingen naar ontwikkelingslanden met de bedoeling doelgerichte impulsen te geven aan lokale initiatieven door technische-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht.

... zendt een of meerdere ingenieurs ter plaatse voor een periode van maximum 3 maanden. Zij werken er samen met de lokale organisaties.

... ondersteunt bij voorkeur projecten in ontwikkelingslanden die niet gefinancierd worden langs de gebruikelijke hulpkanalen. Deze projecten omvatten niet-commerciële utilitaire assistentie in zeer uiteenlopende toepassingsgebieden zoals energie, landbouw, transport,...

Het leveren van materialen, machines, onderdelen maakt normaliter geen deel uit van een IzG-opdracht. IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" kan wel samenwerken met derden om materialen, machines en onderdelen te verwerven, te transporteren en in situ te installeren.

Statuten IzG vzw

Nieuws

Bestuur

Benoit Braeckman
  • Voorzitter
Tim De Lange
  • Penningmeester
Jos Pardaens
  • Secretaris
Jason Van Driessche
Georges De Buysere
Julien Smets
Johan Vanmarcke